Köszönet!


A Buddha Ereklye Fesztivál zárszava
Két csodálatos napig a tari Meditáció Központban olyan rendkívüli események részesei lehettünk, amelyek új alapokat fektettek le életünk, sőt eljövendő életeink folyásához. A nagylelkű adományozók ezreinek felajánlásából épített Gyönyörű Tara Templomban, a Megvilágosult Mesterek által ránk hagyományozott szent ereklyék színe elé, soha véget nem érő sorban járultak az odaadó zarándokok.

Manapság az egész világon egymást érik a fesztiválok. E fesztiválok fő törekvése a szórakozás és a siker. Az Ereklyefesztivál résztvevői – látogatók, előadók, rendezők – más szemléletet követnek. Mindannyian zarándoklaton vettünk részt. Két napos zarándoklaton, melynek célja az egész világ összes lényének a szolgálata. Az arcokon ott ragyogott a tudat, hogy mindenki a Benső Buddhát hozta magában, és az oltár szent erőterében megerősítést kapott a Benső Buddha jelenlétéről. Valódi, örök érték született mindannyiunkban, amelyet együtt teremtettünk meg. Ez az érték lényegét tekintve az alapvető jóság energiája, amely mostantól mindig velünk marad, életről-életre. Ez az energia végtelen, elpusztíthatatlan.

Gondoljuk csak meg: ezt a hatalmas eseményt senki sem lett volna képes egyedül létrehozni, létrejöttéhez szükség volt minden résztvevőre: az ereklyéiket értünk hátrahagyott Megvilágosult Mesterekre, a Lámákra, akik jósága révén az ereklyék eljutottak hozzánk, szellemi vezetőinkre, akik megalkották és vezetik közösségünket, és az odaadó zarándokokra, akik részvétele által e két nap megvalósult. Örök értékű ajándékot kaptunk az összes résztvevőtől, köszönet és hála nekik érte! Az ajándékozók és a megajándékozottak között elszakíthatatlan szeretetkapocs született, ezt sose felejtsük el, tekintsünk ezentúl így egymásra! Egy olyan szellemi-lelki közösség tagjai lettünk, amely igaz örök értékre épül.
Zarándoklatunk célja a világ összes lényének a szolgálata volt, ezért most gondoljunk rájuk, és arra, hogy az általunk teremtett érték végső kiteljesedése az lesz, ha az ő legjobb javukat szolgálja. Osszuk meg most egy nagylelkű felajánlással mindezt az értéket az összes lénnyel! Szabaduljanak meg minden szenvedéstől, és érjék el a tökéletesen felébredett állapotot, amely túl van minden szenvedésen!

Szeretettel és köszönettel Mindnyájatoknak, Láma Csöpel

Buddha Ereklyék kiállítás Taron, 2013. augusztus - összefoglaló videó:


Buddha Ereklyék 2013 Tar, Tara templom